top of page

Консулски ден в Сидни

  • 15 min
  • 212 Devonshire St, Surry Hills NSW 2010

Service Description

Уважаеми сънародници, Във връзка с подготвяно посещение в Сидни се очаква г-н Светлозар Панов от Посолството в Канбера. Той изрази готовност да бъдат подписани пред него документи, които се нуждаят от заверка. За целта следва да подготвите по два екземпляра от всеки документ или декларация, разпечатани, но не се подписват. Това ще стане пред него. Наложително е да са вписани в документите паспорта или личната карта, с които ще се легитимирате, но те следва да не са с изтекъл срок. Освен това е важно да сте преснимали тези документи/лични карти или паспорти/, като копията ще бъдат оставени на г-н Панов за нотариалния архив. На гърба на листовете, молим да напишете телефон за връзка. Ще могат да бъдат обсъдени и други консулски въпроси, но единствено би могло да се кандидатства за временен паспорт. За постоянни документи се налага пътуване до Посолството в Канбера. Банкова сметка на посолството за превод e: National Australia Bank Woden Branch Acc name: Embassy of Bulgaria BSB: 082902 Acc no. 573221652 SWIFT code: NATAAU3303M Моля да приложите и предплатен и самоадресиран пощенски плик на австралийските пощи ExspressPost или Registered Post, на който да се вписали своя пощенски адрес, на който да получите обработените документи.


Contact Details

admin@rodinasydney.org.au


bottom of page